Üretra Darlığı

Üretra Darlığı ( İdrar Yolu Darlığı – İdrar Kanalı Darlığı – Üretra Stenozu )

1. Üretra Darlığı Nedir ?

Erkekte idrar yolu 20 cm, kadında 4 cm’dir. Bu kanalın herhangi bir sebeple daralması ve idrar yapmada güçlük çekilmesi olayıdır.

Resim 1: Üretra darlıklarının şematik görünümü. Soldaki resimlerde hafiften başlayan ve sağdaki resimlerde ciddi darlığa neden olmuş kireçlenmiş darlık dokusu. Kapalı ameliyatın başarılı olabildiği darlık tipleri sadece A ve B ‘ dir. C-F de şematize edilen tüm darlıklı hastalar kapalı ameliyatta tekrarlayacaktır ve hayatları boyunca defalarca ameliyat olacaklardır. Bu hastalarda açık ameliyatla kesin sonuç alınır.

2. İdrar yolu neden daralır ?

En sık neden endoskopik ürolojik ameliyatlar ve girişimlerdir. İkinci sıklıkla kazalar yüksekten düşme iki cisim arasında sıkışma ve leğen (pelvis) kemiği kırıklarıdır. Enfeksiyonlar diğer nedenleri oluşturur. Bazen de bir neden bulunamaz.

3. Üretra Darlığı’ndan nasıl şüphe duyulur ?

Yukarıdaki işlemlere maruz kalan bir hastada ince, tazyiksiz işeme, cılız işeme, tam boşalamama hissi, damla damla işeme varsa şüphelenilmelidir. İlk başlangıçta penis ucundan kan gelmiş olabilir.

4. Üretra Darlığı teşhisi nasıl konulur ?

Öncelikle detaylı bir sorgulama yapılır. Muayenede idrar kanalı dış ağzına bakılır. Geçirilmiş ameliyat izleri aranır. Sonra işeme testi ( üroflowmetre ) yapılır. Retrograt üretrografi denen üretra filmi çekilir. Gerekli olgularda MR, ultrasonografi, idrar kültürü yapılır.

Hastalarımdan gelen mektupları burayı tıklayıp okuyabilirsiniz.

Üretra Darlığı Ameliyatı Yaptığımız Hastalarımızın Görüşlerini İzleyebilirsiniz

5. Retrograt üretrografi ( Darlık gösteren film ) nasıl çekilir ?

Retrograd üretrografi kesinlikle floroskopi masasında yapılmalı. Geleneksel röntgen masalarında kontrast vererek körlemesine yapılan grafiler tercih edilmemeli. Mümkünse işlemi, operasyonu gerçekleştirecek hekimin bizzat kendisi yapmalı. Bunun iki önemli nedeni vardır. Birincisi hastasını takip etmiş bir hekim, darlığın derecesini ve yerini bildiğinden kontrast madde veriliş hızını daha iyi ayarlayacaktır. Böylece muhtemel yüksek basınca bağlı ağrı ve üretro-vasküler geri akımı önleyecektir. İkinci nedeni ise floroskopik kontrolü bizzat gözlemleyen hekim, işlemin yeterli olup olmadığını, antegrat yoldan voiding sistoüretrografi gerekip gerekmediğine karar verebilecektir. Yapılacak operasyon şekline ait ilk izlenimler daha skopi masasında elde edilmiş olacaktır. Hasta floroskopi masasında sağ yan pozisyonunda olmalı. Alt bacağını düz uzatırken, üst bacağını dizden kırmalı ve mümkün olduğunca yana doğru kaydırmalı ( Resim 2 ).

Resim 2: Retrograt üretrografide hasta pozisyonu. Hasta sağ yan pozisyonunda olmalı, üsteki bacağı mümkün olduğunca yana alınmalı.

Bu pozisyon sağlanamazsa üretral darlığın gerçek uzunluğu yanlış yorumlanabilir ve ameliyat planı yanlış yapılabilir.

Resim 3: Voiding sisto-üretrografide ( İşeme sırasında grafi ) arka üretranın genişlemiş olduğu penis ucundan itibaren ön üretranın dar olduğu görülüyor. Bu hastada kapalı ameliyatın bir yararı yoktur. Açık ameliyat yapılması şarttır.

 

Resim 4: Posttravmatik arka üretra komplet rüptürü olan hasta. Bu hasta trafik kazası sonrası arka idrar kanalı tam kopmuş hasta. Bu hastada kapalı ameliyat faydalı olmaz. Nitekim açık ameliyatla her iki uç karşılıklı dikilerek tamamen sağlığına kavuştu.

Resim 5: Bu hastada 3-4 cm’lik darlık var. Ağız içi dokudan yama tarzında üretra onarımı yapıldı ve tamamen sağlığına kavuştu.

 

Resim 6: Bu hastada üretra darlığı nedeni ile üretral stent konmuş başka bir hastanede. Oysa bu hastada üretroplasti yapılarak dar olan üretranın onarılması gerekirdi.

Resim 7: Bu hasta prostat kanseri nedeni ile prostatı alınmış ve darlık gelişmiş ve birçok hastanede kapalı başarısız operasyonlar geçirmiş hasta idi. Bu hastada mesaneyi üretraya karşılıklı diktikten sonra var olan idrar kaçırmasına yönelik yapay idrar tutma sübabı ekleyerek tamamen şifaya kavuşmasına vesile olduk.

urethral stricture open surgery

6. Üretra Darlığı’nda kapalı ameliyatlar neden başarısız oluyor ?

Kısa darlığı olan ve idrar yolu bütünlüğü bozulmamış olan hastalarda kapalı ameliyatlar bir kez denenebilir. Tekrarlarsa artık bu darlıkların hep tekrarlayacağı bilinir ve tekrar kapalı ameliyat yapılırsa  bu sonucu peşinen kabullenmiş oluruz.

Kapalı Ameliyatlar Nasıl Yapılıyor ?: Anestezi altında 15-45 dakika süren 1 gün hastanede yatmayı gerektiren kolay bir metoddur. Başarı şansı % 30-70 arasındadır. Kısa ( 1cm’den küçük ) darlıklarda başarı yüksektir. Uzun ve tam kireçlenmiş dokuları olan hastalarda başarısızlık kaçınılmazdır ( % 100 başarısızlık ).

Soğuk bıçak mı, lazerle mi ?: Aslında başarı oranlarında bir fark yoktur. İkisi ile de olur. Başarıyı belirleyen darlığın karakteridir.

ÖNEMLİ NOT : Kapalı ameliyatlar sadece 1 cm’den küçük darlığı olan açık ameliyat istemeyen yaşlı ve genel durumu bozuk olan hastalarda yapılması gereken bir ameliyattır. Tekrarlama ihtimali %30-100 arasındadır.

7. Neden hastalar çok sayıda ameliyat oluyor?

Bize başvuran hastalar arasında 50 kez kapalı ameliyat olmuş hastalar vardı. Bunun nedeni ürologların açık cerrahiye olan yabancılıkları ve hastaları açık cerrahinin başarısı hakkında bilgilendirmemeleri ve gerekli merkezlere sevk etmemeleridir. Çekilecek olan üretra filminde hangi darlıkların tekrarlayacağı açıktır.

 • İdrar kanalı kopmuş hastalarda
 • Birden fazla kapalı ameliyat olmuş ve üretra darlığı tekrarlamış hastalarda
 • 2 cm’den uzun darlığı olan hastalarda

açık ameliyat yapılmalıdır.

8. Üretra Darlığı’nda açık ameliyat nasıl yapılıyor ?

Genellikle apış arasından girilen 5 cm’lik bir kesi ile ameliyat yapılıyor. İşlem 1-3 saat sürüyor. Hastalar hastanede 1 gün yatıyorlar. Sonda 2-3 hafta sonra çekiliyor. Uygun merkezlerde yapıldığında başarı oranı % 95 gibi oldukça yüksektir. Hastaları doktoruna abone olmaktan kurtarır. Bazı hastalarda dar olan kısım kesilip sağlıklı uçlar 6 adet dikişle uç-uca dikilerek ameliyat gerçekleştirilir. Bazı hastalarda penisin cildinden veya ağız içi mukozadan yama alınarak onarım yapılır.

 • Uç-Uca dikme tekniği ile onarım: Kısa darlıklı hastalarda ve travma sonrası idrar kanalı kopmuş hastalarda en uygun ameliyat şeklidir.
 • Üretrayı genişleten yama tarzında ameliyatlar: Bu ameliyatlar bütün idrar yolu darlıklarında ( En kısadan en uzuna ) uygulanabilir. Penisin kılsız cildi veya ağız mukozası kullanılarak yapılır.

 9. Üretra Darlığı’nda açık ameliyatın riski var mı ?

Titiz ve anatomik kurallara uygun yapılırsa riski yoktur. İdrar kaçırma ve cinsel fonksiyon kaybı, darlığın tekrarı nadirdir. Bizim hiçbir hastamızda idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon kaybı olmadı. 270’i bulan hasta serimizde % 7 darlık tekrarı oldu ve başarılı ikincil tedavilerle tedavi edildi.

10. Kadınlarda da açık ameliyat mümkün mü ?

Mümkündür. Daha kolaydır. Aynı başarı oranı kadın üretra darlıklarında da vardır.Yaklaşık 260′ dan fazla üretroplasti deneyimlerimin sadece 12′ si kadın hasta. Çünkü kadın hastalarda idrar kanalı kısa olduğu için darlık görülme sıklığı da azdır. Bu hastalarımızın tamamı düzeldi. İkinci bir ameliyat gerekli olmadı. Kendi kendine sonda kullanması gerekli olmadı.

11. Açık ameliyat bu kadar başarılı iken neden az yapılıyor?

Bu tamamen cerrahi deneyimle ilgili. Kapalı ameliyatlar kolaydır ve hemen her ürolog tarafından yapılır. Açık ameliyat kişisel beceri ilgi ve deneyim gerektirir. Hastalar açık ameliyatı yapacak doktoruna ulaşamaz. Kendisine önerilen tedavi şeklinden başka tedavi şekilleri olduğundan habersizdir.Bazen de tedavi gördüğü ilk merkezde açık ameliyatın yan etkileri ile hastanın gözü korkutulur. Açık ameliyat yaptığımız hiçbir hastada ameliyata bağlı idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon kaybı olmadı. Cinsel fonksiyon kaybı olan çok az sayıdaki hastanın yakınmaları ilk kaza anındaki kemik kırıklarına veya kanser nedeni oldukları ilk ameliyata bağlı idi.

12. Açık ameliyatta elde edilen başarı ömür boyu sürer mi ?

Evet sürer.

13. Kimlere özellikle açık ameliyatı yapmak gerekir?

 • Tekrarlayan darlığı olan herkes açık ameliyat adayıdır
 • Yaş sınırlaması yoktur.
 • Kendi kendine veya hastanede bujilerle genişletme yapan hastalar
 • İkiden fazla kapalı ameliyat geçirmiş ve başarısız olmuş hastalar
 • Üretral stent takılmış ve başarısız olan hastalar
 • Kaza ile üretrası kopmuş hastalar
 • Radikal prostatektomi olmuş ve tekrarlayan darlığı olan hastalar

14. Üretra stentleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sadece çok az hasta grubunda uygulanmalı. Yaşlı kısa ömrü kalmış kısa ve basit yoldan idrar kanalının açık kalmasını isteyen hastalarda uygulanmalı. Geçmişte kalıcı stentlerin yapmış olduğu hastalar birer üretra sakatı olarak ortada gezmektedir. Bizim böyle 7 hastada stenti çıkarıp idrar kanalını yeniden onardığımız ameliyatlar oldu ve hepsinde de başarılı olduk.

15. Ne zaman işe gidebilirim ?

Normalde 1 hafta sonra işe başlanılır. Ama kateter yani sonda çekilme zamanı 3 haftayı bulabileceğinden saklanmış sonda ile işe dönülebilir.

♥ Hastalarımdan gelen mektupları burayı tıklayıp okuyabilirsiniz.

♥ Hastalarımdan gelen diğer yorumları görebilmek aşağıdaki için linklere tıklayınız.

https://www.doktorsitesi.com/prof-dr-coskun-sahin/uroloji/istanbul#tab=degerlendirmeler

https://www.doktortakvimi.com/coskun-sahin/uroloji-cocuk-urolojisi-androloji/istanbul#tab=profile-reviews

 

Üretra Darlığı Ameliyatı Yaptığımız Hastalarımızın Görüşlerini İzleyebilirsiniz

Üretra darlığı’nda açık ameliyat hakkında daha fazla bilgi için www.uretracerrahisi.com/uretra-darliklarinda-acik-ameliyat/ bağlantısını ziyaret edebilirsiniz…

 

Önemli Not :

Muayene için 0530 318 14 36 ( Asistan ) ile irtibat kurunuz.
Ameliyat konusunda detaylı Bilgi için ( 0532 254 4136 ) Doktor ile irtibat kurunuz.
drcoskunsahin@yahoo.com
drcoskunsahin65@gmail.com

 

ADRES :

⇒ KÜÇÜKBAKKALKÖY MH. DUDULLU CD. 23-25B
BRANDİUM REZİDANS R2 BLOK KAT: 19 DAİRE: 185 ATAŞEHİR-İSTANBUL
E-mail Veya Whatsapp’tan İletişime Geçebilirsiniz En Kısa Zamanda Dönüş Yapacağım.

 

 

33 Comments

 1. caner çelik dedi ki:

  hocam iki kapalı ameliyat oldum aöık ameliyat olursam ssk var üçreti ne kadardır karşılayabilirmiyim ben

  • admin admin dedi ki:

   Caner bey merhabalar,

   (0532) 254 4136 nolu numaradan direk benimle irtibat kurabilirseniz, daha rahat konuşabiliriz… görüşmek üzere…

 2. Mustafa dedi ki:

  Açık ameliyat sonrasında yaklaşık 40 gün sonda takılı kaldı.Bugün sistoskopi yapıldı sondayı çıkardılar doktor herşey normal dedi ama işeyemedim. Sebebi ne olabilir?

  • admin admin dedi ki:

   Mustafa Bey merhabalar,

   Öncelikle geçmiş olsun… Ameliyatı gerçekleştiren meslektaşımla görüşmenizi öneririm, sizi muayene etmeden herhangi bir şey söylemem doğru olmaz. Dilerseniz muayene için görüşebiliriz.

   iyi günler dilerim…

 3. ali riza dedi ki:

  6 kez kapali ameliyat oldum. su an haftada 1 kez kontrole gidiyorum ve sondayi takip cikariyor doktor hemen. balonmus yani. tekrar daralmaya basladi ve yine bi ise yaramayacak 2 ay sonra hic idrara cikamayacam. bu balon yapmanin etkisi olurmu gercekten. hic sanmiyorum ama insallah yaniliyorumdur

  • admin admin dedi ki:

   Ali Rıza bey merhabalar,
   Öncelikle geçmiş olsun… Balon yapmanın hiçbir etkisi olmaz. Tekrarlayan üretra darlıklarında kesin çözüm üretroplasti ameliyatıdır. Detaylı bilgi için benimle iletişime geçebilirsiniz. 532 254 4136
   İyi günler dilerim…

  • hamza dedi ki:

   merhaba. yasım 15 ve 1 seneden beri üretra darlığı problemi yasiyorum. ne zaman doktora gitsem geri gönderdiler. üroflowmetri testlerinin sonuçları hep iyidi ama normalde idrarımı tam bosaltamıyorum. sizce ne yapmalıyım?

   • Mehtap dedi ki:

    Merhaba oğlumda böbrek büyümesi var buna bağlı olarak sürekli filmler çekildi ve bunun sonucu üreter darlığı başladı 5 yaşından beri 6 kez kapalı ameliyat oldu 1 kez stent takıldı ve şuan 14 yaşında son ameliyatı bu kış oldu sürekli tekrarlıyor açık ameliyatın riskleri neler ssk karşılıyormu ücreti ne kadar hocam cevap yazarsanız çok sevinirim

    • admin admin dedi ki:

     Mehtap hanım merhabalar, geçmiş olsun…
     Sizinle telefonda görüştük sanırım, Dilerseniz daha detaylı bilgi için bizimle tekrar iletişime geçebilirsiniz.

 4. Elifhan yilmaz dedi ki:

  Hocam iyi aksamlar benim babam 70 yaşında 6 Ay önce prostat ameliyatı oldu kapalı ameliyat oldu 1 gün yoğun bakımda kaldı ertesi gün acil ameliyata alındı 2 böbreğinde katater takıldı karelerle beraber sonda takıldı fakat biz uretra darlığı sorunu çekiyoruz ve aynı zamanda enfeksiyon sıkıntımız var dr penis ucuna kadar kapali diyor once ağız içinden alınıp yama yapılacağını söyledi fakat en son uygun olmiycagi soylenildi simdi babama perineostomi ameliyati yapılsın deniliyor hocam lütfen bize yardımcı olurmusunuz su anda babam enfeksiyondan hastanede yatıyor teşekkürler hocam

  • admin admin dedi ki:

   Merhabalar, öncelikle geçmiş olsun…
   Babanızın üretrasını boydan boya onarabiliriz. Bizimle temasa geçebilirseniz daha detaylı görüşebiliriz.
   İyi günler dilerim…

 5. Durbey dedi ki:

  Merhabalar hocam
  Yıl 2000 kaza yaptım uzun segment üretra darlığı teşhisi kondu açık kapali ameliyat oldum ama darlık devam yani ben iyileşebilirmiyim
  ssk var ücret neolur karşılayabilirmiyim ben

  • admin admin dedi ki:

   Merhabalar, öncelikle geçmiş olsun…

   Üretra darlığı ameliyatları filmi gördükten sonra belirleniyor. Filminiz varsa gönderebilirsiniz ya da benimle telefondan irtibata geçebilirsiniz…

   İyi günler dilerim…

 6. Yılmaz dedi ki:

  Hocam merhaba 34 yaşımdayım. Üretra darlığım var perşembe günü kapalı ameliyat olacağım(samsun omü’ de). İlk kez olacağım . kapalı ameliyatta çeşitli yöntemler varmış . sizce hangisini olmam benim için daha iyi olur . numarnız var ama bu saatte aramak istemedim . bilgi verirseniz sevinirim.

  • admin admin dedi ki:

   Merhabalar öncelikle geçmiş olsun…

   Kapalı ameliyat çeşidinin bir önemi yok… İlk ameliyatı oldunuz hastalık tekrarlarsa benimle temasa geçin, kesin çözüm olan ameliyatı yapabiliriz…

   iyi günler dilerim…

 7. Nesrin dedi ki:

  iyi günler hocam …
  babam 17.05.2016 yılında robotik prostat ameliyatı oldu. ameliyat sonrası kaçak var denilerek 3 ay kadar sonda takılı kaldı. Bir yıl içinde psa değeri yavaş yavaş yükseldi ve bu arada darlık sorunu yaşayarak kapalı darlık operasyonları geçirdi. Ağustos 2017 de ılı tedavisi gördü ve darlık ameliyat aralıkları 3 aydan 1 aya düştü . yaklaşık 11 tane darlık operasyonu geçirdi. artık tamamen idrarını tutamaz hale geldi. bütün psikolojisi bozuldu. 3 ay önce açık ameliyat dediler ama ışından dolayı tekrar kapalı ameliyat oldu. dün tekrar tıkanmış bugün sonda taktırmışlar. bize be önerirsiniz. çok zor durumdayız. açık ameliyat gerçekten riskli mi yapılamaz mı? şimdiden teşekkür ederim.

  • admin admin dedi ki:

   Merhabalar Nesrin hanım, öncelikle geçmiş olsun… 0532 254 4136 nolu telefon numarasından direk benimle iletişime geçebilirsiniz.

 8. Vedat dedi ki:

  Merhaba hocam 2 defa kapalı üretra darlıği ameliyatı oldum tekrar etti ve açik ameliyat dediler açık ameliyatın başarı oranı nedir veya açık ameliyat olduktan sonra tekrar etme riski de varmıdır ?
  İyi günler

  • admin admin dedi ki:

   Vedat bey merhabalar, öncelikle geçmiş olsun… Benzer soruları bu sayfada cevapladım. Dilerseniz benimle direk iletişime geçebilirsiniz.
   Telefon numaram:532 254 4136

 9. Uğur dedi ki:

  Hocam merhaba 4 yaşında oğlum açık amaliyat oldu.idrar kanalındaki dar olan kısım çıkartıldı ve mesaneye yeniden dikildi sondayı 9.günde cikardilar bugün iki hafta oluyor ama oğlum idrarını yaparken canı yanıyor ve kesik kesik yapıyor enfeksiyondan şüphelendik idrar tahlili verdik enfeksiyon yok.Doktorumuz canının yanması normal dedi acaba gerçekten de normal mi?

  • admin admin dedi ki:

   Merhabalar, öncelikle çok geçmiş olsun…
   Ameliyat sonrası işeme esnasında canının yanması normal, işemenin kalitesi için tazyikin takip edilmesi gerekiyor.
   İyi günler dileriz…

 10. Özcan sezgin dedi ki:

  Merhaba kolay gelsin mesane da düşük seviye papiler doku tesbit edildi daha 3 ay önce kazıtmıştım sitoskobi kontrolümde tekrar dokuya rastlandı doktorum idrarımı tam boşaltamadığımdan dolayı oldugunı belirtti idrar bodrumda darlık var 3 defa açma işlemi yapıldı sıkıntılıyım darlıkta ve bu papiler dokudan kurtulmak istiyorum ….. Teşekkürler 0 5383823071

  • admin admin dedi ki:

   Özcan bey merhabalar, öncelikle çok geçmiş olsun…

   (0532) 254 4136 bu numaradan direk bana ulaşabilirsiniz. Daha detaylı bilgilendirme yapmış olurum. İyi günler dilerim…

 11. mehmet ali dedi ki:

  Hocam 39 yaşındayım uroflovmetre testi 10.2 ml/sn maksimum. idrar sonuna doğru catallaniyor. ultrasonda prostat büyüklüğü normal değerlerde. ne yapmalıyım.

  • admin admin dedi ki:

   Mehmet Ali bey merhabalar, öncelikle geçmiş olsun… (0532) 254 4136 bu numaradan direk bana ulaşabilirsiniz. Daha detaylı bilgilendirme yapmış olurum.

 12. Veysel Erdoğan dedi ki:

  Hocam önce holep yöntemiyle prostat ameliyatı oldum.sorunlarım aynen devam etti sonra mesane boynu darlığı dediler ameliyat oldum sorunlarım aynen devam ediyor.Sık sık idrara gitme idrarda zorlanma idrarı tam yapamama gibi srunlar hocam mesane boynu veya yüksekliği ameliyati ücreti ne kadardır nasıl örenebilirim teşekkürler iyi akşamlar

  • admin admin dedi ki:

   Merhabalar, öncelikle geçmiş olsun… (0532) 254 4136 bu numaradan direk bana ulaşabilirsiniz. Daha detaylı bilgilendirme yapmış olurum.

 13. Lale yilmaz dedi ki:

  Hocam merhabalar uretraplasti ücreti ne kadar dir sgk karsilamaktamidir

  • admin admin dedi ki:

   Lale hanım merhabalar, telefonumla iletişime geçebilirseniz telefonda detaylı bilgi aktarabilirim

 14. Tayfun dedi ki:

  Sayın hocam ; bir yıldır geçmeyen bel ağrısı ocak ayında geçirilen trafik kazası durumu söz konusu kazadan belirli bir süre sonra idrar akımımında azalma oldu doktora gittim idrar temiz kültür temiz idrar akımı 7.5 çıktı penisten ilaç veerek rontgen çekildi sonuç ürecra 8 verildi ilaç kullandıktan sonra veya filimden 8. Gün sonra beni daha rahatsiz eden peniste idrar kalmaya başladı uç kısımda akıntı hıssı devamlı tuvalet ihtiyacı duymaya başladım beni çok rahatsiz ediyor son işeme testi 8.1 çıktı doktor darlık olsaydı işeme testi artmazdı diyor idrar kültür yaptırdım üreme yok yardım tşk ederim vaktınızı aldım

  • admin admin dedi ki:

   Merhabalar öncelikle geçmiş olsun…

   Sistoskopi yapmamız gerekiyor. Mesane boynu yüksek olabilir işemeniz iyi değil. Detaylı bilgi için görüşmemiz gerekebilir…

   İyi günler dilerim…

 15. Mahir dedi ki:

  Merhaba Hocam üretra darlığı hastalığı nedeniyle 2 defa kapalı ameliyat oldum başarısız oldu.
  1 defa da açık ameliyat oldum ama halen idrarımı rahat yapamıyorum yani bir bardaklık idrarı 2-3 dakikada yapıyorum %90 iyileşirsin dediler ama eskisinden daha kötü oldum sizin bir öneriniz var mı hocam bilginiz için şimdiden teşekkür ederim.

  • admin admin dedi ki:

   Mahir bey merhabalar, geçmiş olsun…
   Yeni üretrografi filminiz varsa onunla beraber bana başvurabilirsiniz. Uzakta iseniz görüntüyü gönderebilirsiniz. Yine açık ameliyatı yaparım açık ameliyat deneyim gerektirir, başka yerlerde yapılan ve başarısız olan çok sayıda ameliyat yaptım. Benimle temasa geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 + onyedi =

+90(530) 318 1436 +90(532) 254 4136 Yol Tarifi Al